ராஜஸ்தான் உணவு திருவிழா

ராஜஸ்தான் உணவு திருவிழா

உணவு திருவிழாவின் பெயர் :                               ராஜஸ்தான் உணவு திருவிழா

இடம் :                                                                               Pool View உணவகம்

விலை                                                                             ஒரு நபருக்கு  699

நேரம்                                                                                12.00 மணியிலிருந்து 15.30 வரை

தேதி                                                                                  15.05.2018 முதல் 21.05.2018 வரை

தீம்                                                                                       ராஜஸ்தான்

சீருடை                                                                            ராஜஸ்தானி உடை

இசை                                                                                 பாரம்பரிய இசை

 

ராஜஸ்தானின் சிறப்பு மிக்ககலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியம் நம் பண்டைய இந்திய வாழ்க்கை முறையை பிரதிபலிக்கிறது.

பாரம்பரிய கலை மற்றும் நடனம் சிறப்புமிக்க தனித்தன்மை உடையதால் திகழ்வது ராஜஸ்தான்.

உணவு வகைகளை பாரம்பரியம் மாறாமல் தயார்செய்து பரிமாறப்படும் உணவு வகைகளில் சில;.

DAAL –BAATI CHURMA

KADHI PAKORIA

GATTE KI SABZIA

MUNGODI KI SABZIM

LAAL MAAS

MIRCHI VADA