சிங்கப்பூர் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை பி.வி.சிந்து முதல் சுற்றிலேயே தோற்று வெளியேற்றம்

சிங்கப்பூர் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை பி.வி.சிந்து முதல் சுற்றிலேயே தோற்று வெளியேற்றம்
சிங்கப்பூர் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை பி.வி.சிந்து முதல் சுற்றிலேயே தோற்று வெளியேற்றம்

சிங்கப்பூர் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை பி.வி.சிந்து முதல் சுற்றிலேயே தோற்று வெளியேறினார். ஜப்பான் வீராங்கனை யாமகுச்சி, 18-21,21-19,21-17 என்ற செட் கணக்கில் பி.வி.சிந்துவை வீழ்த்தி 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.