பீஹார் தேர்தல் முன்னிலை முடிவுகள்

பீஹார் தேர்தல் முன்னிலை முடிவுகள்
பீஹார் தேர்தல் முன்னிலை முடிவுகள்

பீஹார் தேர்தல் முன்னிலை/ முடிவுகள்

காங்கிரஸ் / ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் கூட்டணி : 121

பிஜேபி / ஐக்கிய ஜனதா தளம் கூட்டணி : 108

மற்ற கட்சிகள் : 14