பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 100 இடங்களுக்கு மேல் ஆர்.ஜே.டி காங்கிரஸ் கூட்டணி முன்னிலை

பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 100 இடங்களுக்கு மேல் ஆர்.ஜே.டி காங்கிரஸ் கூட்டணி முன்னிலை
பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 100 இடங்களுக்கு மேல் ஆர்.ஜே.டி காங்கிரஸ் கூட்டணி முன்னிலை

பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 100 இடங்களுக்கு மேல் ஆர்.ஜே.டி காங்கிரஸ் கூட்டணி முன்னிலை #BiharElection2020 | #BiharElectionResults