சென்னை, போரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் உடல் பரிசோதனைக்காக மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் அனுமதி

சென்னை, போரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் உடல் பரிசோதனைக்காக மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் அனுமதி
சென்னை, போரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் உடல் பரிசோதனைக்காக மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் அனுமதி

சென்னை, போரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் உடல் பரிசோதனைக்காக மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் அனுமதி