நடிகர் விமல் பணமோசடி  புகார் கொடுத்துள்ளார்.

நடிகர் விமல் பணமோசடி  புகார் கொடுத்துள்ளார்.
நடிகர் விமல் பணமோசடி  புகார் கொடுத்துள்ளார்.
நடிகர் விமல் பணமோசடி  புகார் கொடுத்துள்ளார்.
நடிகர் விமல் பணமோசடி  புகார் கொடுத்துள்ளார்.
நடிகர் விமல் பணமோசடி  புகார் கொடுத்துள்ளார்.

நடிகர் விமல் மீது ஏற்கெனவே தயாரிப்பாளர்கள் கோபி மற்றும் சிங்காரவேலன் ஆகியோர் பணமோசடி புகார் தெரிவித்துள்ள நிலையில் மேலும் ஒரு திரைப்பட விநியோகஸ்தர் விமல் மீது பணமோசடி  புகார் கொடுத்துள்ளார்.