என் பார்வையில் 2024”

என் பார்வையில் 2024”
என் பார்வையில் 2024”
என் பார்வையில் 2024”

என் பார்வையில் 2024”

 

ஜோதிடர்.பாலாஜிஹாசன், 2024-ல் நடக்க இருக்கும் உலக நடப்புகளை முன்கூட்டியே கணித்து கூறும் ”என் பார்வையில் 2024” நமது புதுயுகம் தொலைக்காட்சியில் புத்தாண்டு தின சிறப்பு நிகழ்ச்சி இரவு 10:00 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகிறது.