ஜனவரியில் கட்சித் துவக்கம், டிசம்பர் 31ல் தேதி அறிவிப்பு. - #Superstar @rajinikanth

ஜனவரியில் கட்சித் துவக்கம், டிசம்பர் 31ல் தேதி அறிவிப்பு. - #Superstar @rajinikanth
ஜனவரியில் கட்சித் துவக்கம், டிசம்பர் 31ல் தேதி அறிவிப்பு. - #Superstar @rajinikanth

ஜனவரியில் கட்சித் துவக்கம்,
டிசம்பர் 31ல் தேதி அறிவிப்பு. - #Superstar @rajinikanth 

#மாத்துவோம்எல்லாத்தையும்மாத்துவோம்
#இப்போஇல்லேன்னாஎப்பவும்_இல்ல   @SudhakarVM @RIAZtheboss