அம்ரிஷ் அவர்களின் தந்தையுமான திரு. கணேஷ் அவர்கள் திருச்சியில் இன்று காலமானார்.

அம்ரிஷ் அவர்களின் தந்தையுமான திரு. கணேஷ் அவர்கள் திருச்சியில் இன்று காலமானார்.
அம்ரிஷ் அவர்களின் தந்தையுமான திரு. கணேஷ் அவர்கள் திருச்சியில் இன்று காலமானார்.

அம்ரிஷ் அவர்களின் தந்தையுமான திரு. கணேஷ் அவர்கள் திருச்சியில் இன்று காலமானார்.

பிரபல நடிகை ஜெயசித்ரா அவர்களின் கணவரும்,  இசையமைப்பாளர் அம்ரிஷ் அவர்களின் தந்தையுமான திரு. கணேஷ் அவர்கள் திருச்சியில் இன்று காலமானார்.