சாலையை கடக்க முயன்ற முதியவர் மீது நடிகர் சிலம்பரசனுக்கு சொந்தமான கார் மோதி விபத்து

சாலையை கடக்க முயன்ற முதியவர் மீது நடிகர் சிலம்பரசனுக்கு சொந்தமான கார் மோதி விபத்து
சாலையை கடக்க முயன்ற முதியவர் மீது நடிகர் சிலம்பரசனுக்கு சொந்தமான கார் மோதி விபத்து

சாலையை கடக்க முயன்ற முதியவர் மீது நடிகர் சிலம்பரசனுக்கு சொந்தமான கார் மோதி விபத்து

 

முதியவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழப்பு