சீனாவில் 133 பயணிகளுடன் சென்ற போயிங் 737 விமானம் விபத்து

சீனாவில் 133 பயணிகளுடன் சென்ற போயிங் 737 விமானம் விபத்து
சீனாவில் 133 பயணிகளுடன் சென்ற போயிங் 737 விமானம் விபத்து

சீனாவில் 133 பயணிகளுடன் சென்ற போயிங் 737 விமானம் விபத்து

 

விமானத்தில் பயணித்த அனைவரும் பலி என தகவல்