ரஷ்யாவில் 28 பேருடன் சென்ற விமானம் காணாமல் போனது என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ரஷ்யாவில் 28 பேருடன் சென்ற விமானம் காணாமல் போனது என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ரஷ்யாவில் 28 பேருடன் சென்ற விமானம் காணாமல் போனது என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ரஷ்யா: ரஷ்யாவில் 28 பேருடன் சென்ற விமானம் காணாமல் போனது என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. விமானத்துடன் இருந்த தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டதால் தேடுதல் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.