அதிக வட்டி வசூலிப்பு, போக்சோ, கொலை வழக்கில் சிக்கிய 6 வழக்கறிஞர்கள் தொழில் செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிக வட்டி வசூலிப்பு, போக்சோ, கொலை வழக்கில் சிக்கிய 6 வழக்கறிஞர்கள் தொழில் செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிக வட்டி வசூலிப்பு, போக்சோ, கொலை வழக்கில் சிக்கிய 6 வழக்கறிஞர்கள் தொழில் செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிக வட்டி வசூலிப்பு, போக்சோ, கொலை வழக்கில் சிக்கிய 6 வழக்கறிஞர்கள் தொழில் செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. குற்றச்சாட்டுக்குள்ளான 6 வழக்கறிஞர்களுக்கு தடை விதித்து பார் கவுன்சில் செயலாளர் ராஜகுமார் உத்தரவிட்டுள்ளார்.