மக்கள் மக்கள் நீதி மையம் சார்பில் திருப்பூர் மாநகராட்சி 36வது வார்டில் போட்டியிட்ட மணி என்பவர் தற்கொலை

மக்கள் மக்கள் நீதி மையம் சார்பில் திருப்பூர் மாநகராட்சி 36வது வார்டில் போட்டியிட்ட மணி என்பவர் தற்கொலை
மக்கள் மக்கள் நீதி மையம் சார்பில் திருப்பூர் மாநகராட்சி 36வது வார்டில் போட்டியிட்ட மணி என்பவர் தற்கொலை

மக்கள் மக்கள் நீதி மையம் சார்பில் திருப்பூர் மாநகராட்சி 36வது வார்டில் போட்டியிட்ட மணி என்பவர் தற்கொலை

தேர்தல் செலவுக்காக ₹50 ஆயிரம் கடன் வாங்கிய நிலையில், 44 ஓட்டுகள் மட்டுமே பெற்று அவர் தோல்வியடைந்ததால், மனமுடைந்து தற்கொலை என தகவல்