நடிகர் மன்சூர் அலிகான் வருகின்ற சட்டசபை தேர்தலில், நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளராக ‘சேப்பாக்கம்’ தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.

நடிகர் மன்சூர் அலிகான் வருகின்ற சட்டசபை தேர்தலில், நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளராக ‘சேப்பாக்கம்’ தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.

நடிகர் மன்சூர் அலிகான் வருகின்ற சட்டசபை தேர்தலில், நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளராக ‘சேப்பாக்கம்’ தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். இந்த தகவலை நடிகர் மன்சூர் அலிகான் நேற்று தெரிவித்தார்.