இன்று நடைபெற்ற இயக்குநர் ஷங்கரின் மகள் ஐஸ்வர்யா ஷங்கர் - தருண் கார்த்திகேயன் திருமணத்தில் கலந்து கொண்டு வாழ்த்திய நயன்தரா - விக்னேஷ் சிவன் தம்பதி.

இன்று நடைபெற்ற இயக்குநர் ஷங்கரின் மகள் ஐஸ்வர்யா ஷங்கர் - தருண் கார்த்திகேயன் திருமணத்தில் கலந்து கொண்டு வாழ்த்திய நயன்தரா - விக்னேஷ் சிவன் தம்பதி.
இன்று நடைபெற்ற இயக்குநர் ஷங்கரின் மகள் ஐஸ்வர்யா ஷங்கர் - தருண் கார்த்திகேயன் திருமணத்தில் கலந்து கொண்டு வாழ்த்திய நயன்தரா - விக்னேஷ் சிவன் தம்பதி.

இன்று நடைபெற்ற இயக்குநர் ஷங்கரின் மகள் ஐஸ்வர்யா ஷங்கர் - தருண் கார்த்திகேயன் திருமணத்தில் கலந்து கொண்டு வாழ்த்திய நயன்தரா - விக்னேஷ் சிவன் தம்பதி.