சென்னையில் கொரோனா கட்டுப்பாட்டு பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டாலும் வீட்டில் தகரம் அடிக்கப்படாது.

சென்னையில் கொரோனா கட்டுப்பாட்டு பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டாலும் வீட்டில் தகரம் அடிக்கப்படாது.
சென்னையில் கொரோனா கட்டுப்பாட்டு பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டாலும் வீட்டில் தகரம் அடிக்கப்படாது.

சென்னையில் கொரோனா கட்டுப்பாட்டு பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டாலும் வீட்டில் தகரம் அடிக்கப்படாது.

கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள தெருக்களில் நோய் தடுப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்


சென்னை மாநகராட்சி