இந்தியாவில் கோவிட் 19 சிகிச்சைக்கு நிதி திரட்ட ஆன்லைன் ஓவிய கண்காட்சி!

இந்தியாவில் கோவிட் 19 சிகிச்சைக்கு நிதி திரட்ட ஆன்லைன் ஓவிய கண்காட்சி!
இந்தியாவில் கோவிட் 19 சிகிச்சைக்கு நிதி திரட்ட ஆன்லைன் ஓவிய கண்காட்சி!

இந்தியாவில் கோவிட் 19 சிகிச்சைக்கு நிதி திரட்ட ஆன்லைன் ஓவிய கண்காட்சி! உலகெங்குமுள்ள பிரபலமான ஓவியர்கள் ஒன்றிணைகிறார்கள்!ஓவியரும், நடிகருமான பொன்வண்ணன் அவர்கள் இதன் பிராண்ட் தூதராக  நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
#ActorPonvannan 
- @johnsoncinepro