புரெவி புயல் முன்னெச்சரிக்கையாக பாம்பன் துறைமுகத்தில் 7-ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்

புரெவி புயல் முன்னெச்சரிக்கையாக பாம்பன் துறைமுகத்தில் 7-ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்
புரெவி புயல் முன்னெச்சரிக்கையாக பாம்பன் துறைமுகத்தில் 7-ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்

புரெவி புயல் முன்னெச்சரிக்கையாக பாம்பன் துறைமுகத்தில் 7-ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்

பாம்பன்: புரெவி புயல் முன்னெச்சரிக்கையாக பாம்பன் துறைமுகத்தில் 7-ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. வங்கக்கடலில் பாம்பனுக்கு 530 கி.மீ. தொலைவில் புயல் மையம் கொண்டுள்ளதால் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. தற்போது பாம்பனில் 30 கி.மீ. வேகத்தில் சூறைக்காற்று வீசி வருகிறது.