கொரோனா பரவல் கட்டுப்பாடுகள் - கோவையில் உள்ள கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்ட நிலையில்

கொரோனா பரவல் கட்டுப்பாடுகள் - கோவையில் உள்ள கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்ட நிலையில்
கொரோனா பரவல் கட்டுப்பாடுகள் - கோவையில் உள்ள கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்ட நிலையில்

 கொரோனா பரவல் கட்டுப்பாடுகள் - கோவையில் உள்ள கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், விடுதிகளில் தங்கி படிக்கும் மாணவர்கள் சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்ல கோவையில் உள்ள பேருந்து நிலையங்களில் குவிந்து வருகின்றனர்