தமிழகத்தில் திரையரங்குகளை திறப்பது தொடர்பாக 28ம் தேதி முதல்வர் பழனிசாமி ஆலோசனை

தமிழகத்தில் திரையரங்குகளை திறப்பது தொடர்பாக 28ம் தேதி முதல்வர் பழனிசாமி ஆலோசனை
தமிழகத்தில் திரையரங்குகளை திறப்பது தொடர்பாக 28ம் தேதி முதல்வர் பழனிசாமி ஆலோசனை

தமிழகத்தில் திரையரங்குகளை திறப்பது தொடர்பாக 28ம் தேதி முதல்வர் பழனிசாமி ஆலோசனை


சென்னை: தமிழகத்தில் திரையரங்குகளை திறப்பது தொடர்பாக 28ம் தேதி முதல்வர் பழனிசாமி ஆலோசனையில் ஈடுபட உள்ளார். சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுடன் 28ம் தேதி இந்த ஆலோசனையானது மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.