“இவர் யார்”

“இவர் யார்”
“இவர் யார்”
“இவர் யார்”
“இவர் யார்”
“இவர் யார்”
“இவர் யார்”
“இவர் யார்”

“இவர் யார்”

 சத்தியம் தொலைக்காட்சியில் வாரம்தோறும் சனிக்கிழமை மாலை 5:30 மணிக்கு “இவர் யார்” நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகிறது..

இந்த பூமி  பல்வேறு  வரலாறுகளை தன்னுள் புதைத்து  கொண்டே  தான் இருக்கிறது...ஹரப்பா  நாகரிகம் தொடங்கி , உலக அதிசயங்கள்  என எதுவாக  இருந்தாலும் இவை   அனைத்திற்கும்  பின்னணியாக இருப்பது  மனிதன்  என்னும் ஓர்  தூண்டுகோல் தான்...

அப்படி பல்வேறு கோணங்களில் மனிதர்கள்  தன்னை ஏதோ ஓர்  விதத்தில் எதிர்கால சந்ததியினரின்  சிந்தையில்  ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ...அப்படி எண்ணற்ற  அறிஞர்கள் , சிந்தனையாளர்கள் , அரசியல் தலைவர்கள், திரைப்பட துறையினர்  என  வரலாற்று பக்கங்களில்  இடம் பிடித்த  பலரின் வாழ்க்கை வரலாற்றையும் , அவர்களின்  வாழ்வில் நடந்த சுவாரிஸ்யமான  அனுபவங்களையும்  அனைவரும் அறியும் வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி அமைகிறது..