மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் சார்பாக தேர்தல் களம் காண விருப்ப மனுக்களை அளித்த கட்சியின் நிர்வாகக்குழு

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் சார்பாக தேர்தல் களம் காண விருப்ப மனுக்களை அளித்த கட்சியின் நிர்வாகக்குழு
மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் சார்பாக தேர்தல் களம் காண விருப்ப மனுக்களை அளித்த கட்சியின் நிர்வாகக்குழு
மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் சார்பாக தேர்தல் களம் காண விருப்ப மனுக்களை அளித்த கட்சியின் நிர்வாகக்குழு
மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் சார்பாக தேர்தல் களம் காண விருப்ப மனுக்களை அளித்த கட்சியின் நிர்வாகக்குழு
மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் சார்பாக தேர்தல் களம் காண விருப்ப மனுக்களை அளித்த கட்சியின் நிர்வாகக்குழு
மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் சார்பாக தேர்தல் களம் காண விருப்ப மனுக்களை அளித்த கட்சியின் நிர்வாகக்குழு

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் சார்பாக தேர்தல் களம் காண விருப்ப மனுக்களை அளித்த கட்சியின் நிர்வாகக்குழு மற்றும் செயற்குழு உறுப்பினர்களுக்காண நேர்காணல், தலைவர் திரு. கமல் ஹாசன் அவர்கள் தலைமையில் கட்சியின் சென்னை தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது..