சென்னை, ஹாரிங்டன் ரோட்டில் உள்ள வடிவமைப்பு, மற்றும் தொழில் மய்யம் துவக்க விழா நடைபெற்றது

சென்னை, ஹாரிங்டன் ரோட்டில் உள்ள வடிவமைப்பு, மற்றும் தொழில் மய்யம் துவக்க விழா நடைபெற்றது
சென்னை, ஹாரிங்டன் ரோட்டில் உள்ள வடிவமைப்பு, மற்றும் தொழில் மய்யம் துவக்க விழா நடைபெற்றது
சென்னை, ஹாரிங்டன் ரோட்டில் உள்ள வடிவமைப்பு, மற்றும் தொழில் மய்யம் துவக்க விழா நடைபெற்றது
சென்னை, ஹாரிங்டன் ரோட்டில் உள்ள வடிவமைப்பு, மற்றும் தொழில் மய்யம் துவக்க விழா நடைபெற்றது
சென்னை, ஹாரிங்டன் ரோட்டில் உள்ள வடிவமைப்பு, மற்றும் தொழில் மய்யம் துவக்க விழா நடைபெற்றது
சென்னை, ஹாரிங்டன் ரோட்டில் உள்ள வடிவமைப்பு, மற்றும் தொழில் மய்யம் துவக்க விழா நடைபெற்றது
சென்னை, ஹாரிங்டன் ரோட்டில் உள்ள வடிவமைப்பு, மற்றும் தொழில் மய்யம் துவக்க விழா நடைபெற்றது
சென்னை, ஹாரிங்டன் ரோட்டில் உள்ள வடிவமைப்பு, மற்றும் தொழில் மய்யம் துவக்க விழா நடைபெற்றது

மெய் உணர்வு மய்யம் நிறுவனர் KM. சிவசாமி ரிப்பன் வெட்டி இன்டியூட்டை திறந்து வைத்து வாழ்த்தினார். அருகில் பிரபல பாடகிகள் பி. சுசீலா, எல்.ஆர். ஈஸ்வரி, AR.ரிஹானா, நடிகைகள் ஆல்யா மானஸா, அனுபம் கோயல், சேலம் RR தமிழ் செல்வன், உரிமை யாளர் செய்யது ரஹமா அகமது, செய்யது ரஹமதுல்லா அஹமது, ஒருங்கிணைப்பாளர் நெல்லை சுந்தரராஜன் ஹரிஹரன் ஆகியோர்  உள்ளனர்.