கொரோனா பரவலை தடுப்பதற்கான முதல் நடவடிக்கை  மதுக்கடைகளை மூடுவதாகத் தான் இருக்க வேண்டும்

கொரோனா பரவலை தடுப்பதற்கான முதல் நடவடிக்கை  மதுக்கடைகளை மூடுவதாகத் தான் இருக்க வேண்டும்
கொரோனா பரவலை தடுப்பதற்கான முதல் நடவடிக்கை  மதுக்கடைகளை மூடுவதாகத் தான் இருக்க வேண்டும்

கொரோனா பரவலை தடுப்பதற்கான முதல் நடவடிக்கை  மதுக்கடைகளை மூடுவதாகத் தான் இருக்க வேண்டும்;

மக்களைக் காக்க மதுக்கடைகளை மூட வேண்டும்.

- பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்.