டென்னிஸ் வீரர் லியாண்டர் பயஸ் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி முன்னிலையில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ்  கட்சியில் இணைந்தார்.

டென்னிஸ் வீரர் லியாண்டர் பயஸ் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி முன்னிலையில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ்  கட்சியில் இணைந்தார்.
டென்னிஸ் வீரர் லியாண்டர் பயஸ் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி முன்னிலையில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ்  கட்சியில் இணைந்தார்.

டென்னிஸ் வீரர் லியாண்டர் பயஸ் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி முன்னிலையில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ்  கட்சியில் இணைந்தார்.