சற்று முன் சென்னை விமானநிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்டார் ரஜினிகாந்த்

சற்று முன் சென்னை  விமானநிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்டார் ரஜினிகாந்த்