அதிமுக முன்னாள் எம்.பி. கோபால கிருஷ்ணன் மது போதையில், மற்றொருவரின் வீட்டுக்குள் நிர்வானமாக புகுந்ததாக புகார்

 அதிமுக முன்னாள் எம்.பி. கோபால கிருஷ்ணன் மது போதையில், மற்றொருவரின் வீட்டுக்குள் நிர்வானமாக புகுந்ததாக புகார்

நீலகிரி தொகுதி அதிமுக முன்னாள் எம்.பி. கோபால கிருஷ்ணன் மது போதையில், மற்றொருவரின் வீட்டுக்குள் நிர்வானமாக புகுந்ததாக புகார் - அவர் மீது 2 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு