விஜய் - நெல்சன் திலீப்குமார் கூட்டணியில் உருவாகும் #பீஸ்ட் படத்தின் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு

விஜய் - நெல்சன் திலீப்குமார் கூட்டணியில் உருவாகும் #பீஸ்ட் படத்தின் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு
விஜய் - நெல்சன் திலீப்குமார் கூட்டணியில் உருவாகும் #பீஸ்ட் படத்தின் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு

விஜய் - நெல்சன் திலீப்குமார் கூட்டணியில் உருவாகும் பீஸ்ட் படத்தின் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பை ஜூலை 1-ம் தேதி முதல் சென்னையில் தொடங்க படக்குழு திட்டம்.