நடிகை பிரியாமணி பிறந்தநாள்

நடிகை பிரியாமணி பிறந்தநாள்

இன்று, 'பருத்திவீரன்' படத்துக்காக தேசிய விருது பெற்ற நடிகை பிரியாமணி பிறந்தநாள்.

சென்னை பத்ரிக்கா சார்பாக நடிகை பிரியாமணிக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்.