பாடகர் எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியம் பிறந்தநாள்

பாடகர் எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியம் பிறந்தநாள்

இன்று, பாடகர் மற்றும் நடிகர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் மற்றும் இசை அமைப்பாளர் எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியம் பிறந்தநாள்.