உடல்நலக்குறைவு காரணமாக ஓ.பி.எஸ். சென்னை எம்.ஜி.எம்.மருத்துவமனையில் அனுமதி...

உடல்நலக்குறைவு காரணமாக ஓ.பி.எஸ். சென்னை எம்.ஜி.எம்.மருத்துவமனையில் அனுமதி...
உடல்நலக்குறைவு காரணமாக ஓ.பி.எஸ். சென்னை எம்.ஜி.எம்.மருத்துவமனையில் அனுமதி...

உடல்நலக்குறைவு காரணமாக ஓ.பி.எஸ். சென்னை எம்.ஜி.எம்.மருத்துவமனையில் அனுமதி...

 

கொரோனா தொற்று உறுதியானதாக தகவல்.