ஜெயா மேக்ஸ் தொலைக்காட்சியில் ஞாயிறுதோறும் இரவு 9.00 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் புத்தம் புதிய நிகழ்ச்சி, மேக்ஸ் மைக் (max mic). 

ஜெயா மேக்ஸ் தொலைக்காட்சியில் ஞாயிறுதோறும் இரவு 9.00 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் புத்தம் புதிய நிகழ்ச்சி, மேக்ஸ் மைக் (max mic). 
ஜெயா மேக்ஸ் தொலைக்காட்சியில் ஞாயிறுதோறும் இரவு 9.00 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் புத்தம் புதிய நிகழ்ச்சி, மேக்ஸ் மைக் (max mic). 
ஜெயா மேக்ஸ் தொலைக்காட்சியில் ஞாயிறுதோறும் இரவு 9.00 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் புத்தம் புதிய நிகழ்ச்சி, மேக்ஸ் மைக் (max mic). 

“மேக்ஸ் மைக்” (Max Mic)

ஜெயா மேக்ஸ் தொலைக்காட்சியில் ஞாயிறுதோறும் இரவு 9.00 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் புத்தம் புதிய நிகழ்ச்சி, மேக்ஸ் மைக் (max mic). 

இந்நிகழ்ச்சியில் இசை,நம் வாழ்க்கையில்  ஒரு முக்கிய அங்கமா வகித்து வருகிறது. ,அப்படி பட்ட இசையை நமக்கு தந்த இசையமைப்பாளர்கள் மிக முக்கியானவர்கள். .அந்த வரிசையில் இந்தவாரம் இசையமைப்பாளர்  N.R. ரகுநந்தன் அவர்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு பிடித்த பாடல்கள், அது உருவான விதம்  மற்றும் அவருடைய சினி உலக பயணம் ஆகிய  நிகழ்வுகளை சுவாரசியமாக நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்கிறார் .நேயர்களுக்கு இசை விருந்தாக அமையும் இந்நிகழ்ச்சியை ஹரிதர்ஷன் தொகுத்து வழங்குகிறார் .