இன்று முதல் திமுக சார்பில் கிராம சபை கூட்டங்கள் தொடக்கம்.

இன்று முதல் திமுக சார்பில் கிராம சபை கூட்டங்கள் தொடக்கம்.
இன்று முதல் திமுக சார்பில் கிராம சபை கூட்டங்கள் தொடக்கம்.

இன்று முதல் திமுக சார்பில் கிராம சபை கூட்டங்கள் தொடக்கம்.

காஞ்சிபுரம் அருகே தொடங்கி வைக்கிறார் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்.