பார்த்திபனின் ஒத்த செருப்பு சைஸ் 7, ஹவுஸ் ஓனர் ஆகிய படங்களுக்கு மத்திய அரசு விருது அறிவிப்பு

பார்த்திபனின் ஒத்த செருப்பு சைஸ் 7, ஹவுஸ் ஓனர் ஆகிய படங்களுக்கு மத்திய அரசு விருது அறிவிப்பு
பார்த்திபனின் ஒத்த செருப்பு சைஸ் 7, ஹவுஸ் ஓனர் ஆகிய படங்களுக்கு மத்திய அரசு விருது அறிவிப்பு

பார்த்திபனின் ஒத்த செருப்பு சைஸ் 7, ஹவுஸ் ஓனர் ஆகிய படங்களுக்கு மத்திய அரசு விருது அறிவிப்பு 

சென்னை: பார்த்திபன் இயக்கி நடித்த ஒத்த செருப்பு படத்துக்கு மத்திய அரசு விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் இயக்கிய ஹவுஸ் ஓனர் படத்துக்கும் மத்திய அரசு விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது