அடுத்த 2மணி நேரத்துக்குள் இறுதியாக வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்புகள், அரசாணைகள், பதிவுகள் குறித்த அறிக்கையை அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

 அடுத்த 2மணி நேரத்துக்குள் இறுதியாக வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்புகள், அரசாணைகள், பதிவுகள் குறித்த அறிக்கையை அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.
அடுத்த 2மணி நேரத்துக்குள் இறுதியாக வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்புகள், அரசாணைகள், பதிவுகள் குறித்த அறிக்கையை அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

முக்கிய செய்திகள்

தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமல்.


அடுத்த 2மணி நேரத்துக்குள் இறுதியாக வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்புகள், அரசாணைகள், பதிவுகள் குறித்த அறிக்கையை அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.


அனைத்து துறை அதிகாரிகளுக்கும் தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாகு கடிதம்.