போக்குவரத்து ஊழியர்களின் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் தொடங்கியது

போக்குவரத்து ஊழியர்களின் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் தொடங்கியது
போக்குவரத்து ஊழியர்களின் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் தொடங்கியது

போக்குவரத்து ஊழியர்களின் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் தொடங்கியது; சென்னை  உட்பட பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் குறைவான பேருந்துகளே இயக்கப்படுகிறது, நீண்ட நேரக் காத்திருப்பால் பொதுமக்கள் அவதி!