செந்தில் பாலாஜி ஜாமின் வழக்கை மே 6ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது உச்சநீதிமன்றம்

செந்தில் பாலாஜி ஜாமின் வழக்கை மே 6ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது உச்சநீதிமன்றம்
செந்தில் பாலாஜி ஜாமின் வழக்கை மே 6ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது உச்சநீதிமன்றம்

செந்தில் பாலாஜிக்கு ஜாமின் வழங்கக் கூடாது என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் அமலாக்கத்துறை இன்று பதில் மனுத் தாக்கல்