சென்னை~கோவை சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் நவம்பர் 30 முதல் நிறுத்தப்படுகிறது

சென்னை~கோவை சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் நவம்பர் 30 முதல் நிறுத்தப்படுகிறது
சென்னை~கோவை சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் நவம்பர் 30 முதல் நிறுத்தப்படுகிறது

பொதுமக்களிடம் போதிய வரவேற்பு இல்லாததால் சென்னை~கோவை சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் நவம்பர் 30 முதல் நிறுத்தப்படுகிறது