60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் சபரிமலை தரிசனத்திற்கு செல்லவேண்டாம்

60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் சபரிமலை தரிசனத்திற்கு செல்லவேண்டாம்
60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் சபரிமலை தரிசனத்திற்கு செல்லவேண்டாம்

60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் சபரிமலை தரிசனத்திற்கு செல்லவேண்டாம்


கேரள அமைச்சருடன் அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முடிவு