திரைப்பட நடிகர் திரு. ரஹ்மான் அவர்களின் மகள் ருஷ்டா ரஹ்மான் - அல்தாப் நவாப் ஆகியோரது திருமண மரக்கன்றுகளை வழங்கி வாழ்த்தினார்.

திரைப்பட நடிகர் திரு. ரஹ்மான் அவர்களின் மகள் ருஷ்டா ரஹ்மான் - அல்தாப் நவாப் ஆகியோரது திருமண மரக்கன்றுகளை வழங்கி வாழ்த்தினார்.
திரைப்பட நடிகர் திரு. ரஹ்மான் அவர்களின் மகள் ருஷ்டா ரஹ்மான் - அல்தாப் நவாப் ஆகியோரது திருமண மரக்கன்றுகளை வழங்கி வாழ்த்தினார்.

சென்னையில் நடைபெற்ற திரைப்பட நடிகர் திரு. ரஹ்மான் அவர்களின் மகள் ருஷ்டா ரஹ்மான் - அல்தாப் நவாப் ஆகியோரது திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் @mkstalin அவர்கள் கலந்துகொண்டு மணமக்களுக்கு பசுமைக்கூடை மரக்கன்றுகளை வழங்கி வாழ்த்தினார்.