கல்வித்தந்தை ஏ சி சண்முகம் அவர்கள் நேற்று இரவு கோட்டை ஜலகண்டேஸ்வரர் கோவில் மற்றும் சலவன் பேட்டை காசி விஸ்வநாதர் கோவில் குடும்பத்துடன் பூஜைகளில் கலந்து கொண்டார் ஓம் நமச்சிவாயம்

கல்வித்தந்தை ஏ சி சண்முகம் அவர்கள் நேற்று இரவு கோட்டை ஜலகண்டேஸ்வரர் கோவில் மற்றும் சலவன் பேட்டை காசி விஸ்வநாதர் கோவில் குடும்பத்துடன் பூஜைகளில் கலந்து கொண்டார் ஓம் நமச்சிவாயம்
கல்வித்தந்தை ஏ சி சண்முகம் அவர்கள் நேற்று இரவு கோட்டை ஜலகண்டேஸ்வரர் கோவில் மற்றும் சலவன் பேட்டை காசி விஸ்வநாதர் கோவில் குடும்பத்துடன் பூஜைகளில் கலந்து கொண்டார் ஓம் நமச்சிவாயம்
கல்வித்தந்தை ஏ சி சண்முகம் அவர்கள் நேற்று இரவு கோட்டை ஜலகண்டேஸ்வரர் கோவில் மற்றும் சலவன் பேட்டை காசி விஸ்வநாதர் கோவில் குடும்பத்துடன் பூஜைகளில் கலந்து கொண்டார் ஓம் நமச்சிவாயம்

கல்வித்தந்தை ஏ சி சண்முகம் அவர்கள் நேற்று இரவு கோட்டை ஜலகண்டேஸ்வரர் கோவில் மற்றும் சலவன் பேட்டை காசி விஸ்வநாதர் கோவில் குடும்பத்துடன் பூஜைகளில் கலந்து கொண்டார் ஓம் நமச்சிவாயம் ????