இயக்குனர் ஷங்கர் அவர்கள் ருபாய் 10 இலட்சம் ஆன்லைன் பரிவர்த்தனை மூலமாக வழங்கினார்

இயக்குனர் ஷங்கர் அவர்கள் ருபாய் 10 இலட்சம் ஆன்லைன் பரிவர்த்தனை மூலமாக வழங்கினார்
இயக்குனர் ஷங்கர் அவர்கள் ருபாய் 10 இலட்சம் ஆன்லைன் பரிவர்த்தனை மூலமாக வழங்கினார்

கொரோனா நிவாரணப் பணிகளுக்காக முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு இயக்குனர் ஷங்கர் அவர்கள் ருபாய் 10 இலட்சம் (ஆன்லைன் பரிவர்த்தனை மூலமாக) வழங்கினார்