நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியல் கட்சி துவங்க வில்லை ரஜினிகாந்த் அறிவிப்பு

நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியல் கட்சி துவங்க வில்லை ரஜினிகாந்த் அறிவிப்பு
நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியல் கட்சி துவங்க வில்லை ரஜினிகாந்த் அறிவிப்பு

நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியல் கட்சி துவங்க வில்லை என சற்றுமுன் திடீர் அறிவிப்பு, அரசியலுக்கு வராமல் மக்களுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்வேன் ரஜினிகாந்த் அறிவிப்பு