100 ரூபாய் அபராதம் நிறுத்தங்களில் வெள்ளை நிற ஸ்டாப்லை ன் (stop) கோடுகளை தாண்டிச் செல்லும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு

100 ரூபாய் அபராதம்  நிறுத்தங்களில் வெள்ளை நிற ஸ்டாப்லை ன் (stop) கோடுகளை தாண்டிச் செல்லும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு
100 ரூபாய் அபராதம் நிறுத்தங்களில் வெள்ளை நிற ஸ்டாப்லை ன் (stop) கோடுகளை தாண்டிச் செல்லும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு

போலீஸ் எச்சரிக்கை

சென்னையில் நாளை முதல் சிக்னல் நிறுத்தங்களில் வெள்ளை நிற ஸ்டாப்லை ன் (stop) கோடுகளை தாண்டிச் செல்லும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு 100 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கும் நடைமுறையை போக்குவரத்து போலீசார் தீவிரமாக அமல்படுத்த உள்ளனர்.