நடிகர் சீன் கோனரி காலமானார் அவருக்கு வயது 90

நடிகர் சீன் கோனரி காலமானார் அவருக்கு வயது 90
நடிகர் சீன் கோனரி காலமானார் அவருக்கு வயது 90

 7 திரைப்படங்களில் ஜேம்ஸ் பாண்டாக நடித்த, ஆஸ்கார் விருது பெற்ற நடிகர் சீன் கோனரி காலமானார்; அவருக்கு வயது 90