சென்னை அண்ணாசாலை முதல் சைதாப்பேட்டை பேருந்து நிலையம் வரை போக்குவரத்து நெரிசலை

சென்னை அண்ணாசாலை முதல் சைதாப்பேட்டை பேருந்து நிலையம் வரை போக்குவரத்து நெரிசலை
சென்னை அண்ணாசாலை முதல் சைதாப்பேட்டை பேருந்து நிலையம் வரை போக்குவரத்து நெரிசலை

சென்னை அண்ணாசாலை முதல் சைதாப்பேட்டை பேருந்து நிலையம் வரை போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதற்காக 485 கோடி மதிப்பில் உயர்மட்ட சாலை அமைக்கப்படும் சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் எ.வ வேலு 

அறிவிப்பு