அரசு சொல்லும் அனைத்து வழிமுறைகளையும் பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் ரஜினிகாந்த் பேட்டி

அரசு சொல்லும் அனைத்து வழிமுறைகளையும் பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் ரஜினிகாந்த் பேட்டி
அரசு சொல்லும் அனைத்து வழிமுறைகளையும் பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் ரஜினிகாந்த் பேட்டி
அரசு சொல்லும் அனைத்து வழிமுறைகளையும் பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் ரஜினிகாந்த் பேட்டி

அரசு சொல்லும் அனைத்து வழிமுறைகளையும் பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் அனைவரும் கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்று செய்தியாளர்களுக்கு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் பேட்டி அளித்தார்