பா.ஜ.க, சீனியர் தலைவர் எல்.கே.அத்வானி இன்று தனது 93 பிறந்தநாளை கொண்டாடுறார்.

பா.ஜ.க, சீனியர் தலைவர் எல்.கே.அத்வானி இன்று தனது 93 பிறந்தநாளை கொண்டாடுறார்.
பா.ஜ.க, சீனியர் தலைவர் எல்.கே.அத்வானி இன்று தனது 93 பிறந்தநாளை கொண்டாடுறார்.

பா.ஜ.க, சீனியர் தலைவர் எல்.கே.அத்வானி இன்று தனது 93 பிறந்தநாளை கொண்டாடுறார். அத்வானி அவர்களுக்கு பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்.
அவர் நீண்ட ஆயுளுடன், ஆரோக்கியத்துடன் வாழ இறைவனை பிராத்திக்கிறேன்