இயக்குனர் வசந்த பாலன் இயக்கி, நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் கதாநாயகனாக நடிக்கும் படத்தில், விஜய் டிவி புகழ் அறந்தாங்கி நிஷா மற்றும் பவா லட்சுமணன் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் இடம்பெற்றுள்ளனர்!

இயக்குனர் வசந்த பாலன் இயக்கி, நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் கதாநாயகனாக நடிக்கும் படத்தில்,  விஜய் டிவி புகழ் அறந்தாங்கி நிஷா மற்றும் பவா லட்சுமணன் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் இடம்பெற்றுள்ளனர்!
இயக்குனர் வசந்த பாலன் இயக்கி, நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் கதாநாயகனாக நடிக்கும் படத்தில், விஜய் டிவி புகழ் அறந்தாங்கி நிஷா மற்றும் பவா லட்சுமணன் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் இடம்பெற்றுள்ளனர்!
இயக்குனர் வசந்த பாலன் இயக்கி, நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் கதாநாயகனாக நடிக்கும் படத்தில்,  விஜய் டிவி புகழ் அறந்தாங்கி நிஷா மற்றும் பவா லட்சுமணன் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் இடம்பெற்றுள்ளனர்!

இயக்குனர் வசந்த பாலன் இயக்கி, நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் கதாநாயகனாக நடிக்கும் படத்தில், 

விஜய் டிவி புகழ் அறந்தாங்கி நிஷா மற்றும் பவா லட்சுமணன் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் இடம்பெற்றுள்ளனர்!

 

It’s official now that Energy bombs #AranthaangiNisha & #BavaLakshmanan are part of #VasanthaBalansNext.  

 

@UBoyzStudios #ProductionNo1 

 

@Vasantabalan1 @iam_arjundas @officialdushara @gvprakash @onlynikil